Reinsvoll Barnehage

Reinsvoll Barnehage er en 4 avdelings foreldreeiet barnehage med 68 plasser for barn i alderen 0-6 år.

Barnehagen ble åpnet 1.august 2003.

Vi har to småbarnsavdeling (0-3 år) med 14 plasser hver og to avdelinger for 3-6 år med 20 plasser hver.

Barnehagen ligger på Reinsvoll i Vestre Toten kommune (ca. 5 minutters kjøring sør for Raufoss).

Barnehagen ligger flott til ved skogen, med egen lavvo rett på utsiden av barnehagens uteområde. Vi har også barne- og ungdomsskole, samt fotballbane i umiddelbar nærhet.

Barnehagen har ansatt kokk/ kjøkkenassistent 4 dager i uken som serverer varm lunch de dagene. Den 5  dagen i uken serverer vi smøremåltid med hjemmebakt brød.