Reinsvoll barnehage skal være et trygt og godt sted å være, hvor barna skal få oppleve: RAUSHET, ANERKJENNELSE, VENNSKAP, GLEDE og HUMOR