Ansatte

Administrasjon

Helen Bjørdal

Stilling: Daglig leder
61 14 41 20
post@reinsvollbarnehage.no

Kjøkken

Bente Enger

Stilling: Kjøkkenassistent
61 14 41 20

Barne- og ungdomsarbeider

Klatremus

Mariann Bjerkeengen

Stilling: Barnehagelærer

Tove Anita Huset

Stilling: Barnehagelærer

Hilde Heimdal

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Siv Westbye

Stilling: Pedagogisk leder
902 60 773
klatremus@reinsvollbarnehage.no

Knerten

Latifa Vranesi

Stilling: Barnehagelærer

Barnehagelærerstudent

Laila Larsen Fremstad

Stilling: Barnepleier

Tove Elise Gran

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Wenche Henriksen

Stilling: Pedagogisk leder
954 49 633
knerten@reinsvollbarnehage.no

Astrid Sandmo

Stilling: Assistent

Marihøna

Malin Hovda

Stilling: Lærling

Lærling fra august 2021-august 2023

Linn Valheim Vandli

Stilling: Barnehagelærer

Nina Thollefsen Moen

Stilling: Barnepleier
902 62 811
kjaerringtrim@hotmail.no

Ann Kristin Hægeland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kjersti Hansen Nygaard

Stilling: Pedagogisk leder
902 62 811
marihona@reinsvollbarnehage.no

Nøtteliten

Janicke Vilnes Hilsen

Stilling: Barnehagelærer
901 44 294
vilnesjanicke@gmail.com

Marianne Strande

Stilling: Barnepleier

Marit Iren Eriksen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Charlotte Fosslien

Stilling: Pedagogisk leder
901 44 294
notteliten@reinsvollbarnehage.no

Cathrine Aasen Berven

Stilling: Assistent

Vikarer/ andre ansatte

Silje Børresen Lunde

Stilling: Barnehagelærer
954 49 633

Oda Strandvik

Stilling: Assistent