Her skal barna få oppleve: raushet, anerkjennelse, vennskap, glede og humor!