Planleggingsdager i Reinsvoll barnehage 2021-2022

Fredag 3. september, fredag 22. oktober 2021, mandag 3. januar, en dag i mars/ april (felles for barnehagene i Vestre Toten) og fredag 27. mai 2022. Barnehagen er da stengt.