Nyheter

  • Ønsker du/ dere å låne bøker i barnehagen?

    Vi har et stort bibliotek i barnehagen. Om dere ønsker å låne bøker så ta kontakt med avdelingen barnet går på. Dere signerer for lånet av bøkene, og de kan lånes i 1 uke.

    25.09.2012 09:46
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...